Proizvod se u zakonskom roku od 14 dana od dana prijema pošiljke može zameniti za drugi, pod uslovom da nije oštećen i korišćen a troškove vraćanja snosi kupac. Kupac može i ne mora da navede razloge zamene.

U slučaju zahteva za zamenu ispravnog proizvoda, prodavac je dužan da proizvod zameni za drugi po želji kupca.

Za slučaj nepostojanja mogućnosti zamene prodavac je dužan da kupcu vrati novac, a troškove vraćanja snosi kupac.

U slučaju odstupanja od navedene specifikacije ili defekta obavezujemo se da Vam proizvod zamenimo za ispravan. Garancija ne važi u slučaju defekta nastalog kao posledica neodgovarajuće upotrebe proizvoda.

Za uvažene reklamacije, “ORSUS” d.o.o. Beograd snosi sve troškove transporta.